Behandlingar

Allmäntandvård

Undersökning

Vi uppmanar alla våra patienter att göra en årlig undersökning. I detta ingår en fullständig undersökning av tänder och slemhinna. Det är viktigt att du går på undersökningar eftersom på så sätt kan tandläkare upptäcka karies och munsjukdomar i tidiga stadium.

Tandstensborttagning och tandrengöring

Att du har tandsten är inget ovanligt. Tandsten är plack som förkalkats. Det är lätt att missa borsta vissa ytor av tänderna och då kan det bildas tandsten där. Våra tandhygienister tar bort tandsten och instruerar dig om vilka borstar du ska använda dig av och hur du ska använda de för att hålla munnen så ren som möjligt. Även fast du borstar ordentligt kan det bildas tandsten, därför är det viktigt att du besöker en tandläkare eller tandhygienist regelbundet för en god munhälsa.

Akut tandvård

En person som är i behov av akut tandvård prioriteras högt hos oss. Om du har tandvärk eller svullnad är det viktigt att du får hjälp med besvären snarast möjligt. När du ringer till oss med tandvärk strävar vi alltid efter att kunna erbjuda en tid inom 24 timmar.

Förebyggande tandvård

Våra tandhygienister hjälper dig med förebyggande tandvård genom att rengöra tänder och tandkött. Tandhygienisterna informerar även dig om hur du kan förebygga karies och tandlossning. Under besöket visar tandhygienisterna vilka borstar (exempelvis: mellanrumsborstar eller tandtråd) som du ska använda och hur du ska använda de på bästa sätt.

Kron- och broterapi

Vid större skador på tänder kan det vara ett alternativ att göra en krona på tanden. En krona är en tand som är specifikt framställd för dig. Tandläkaren hjälper dig välja färg på tanden så den inte sticker ut i munnen, för att kronan inte ska vara mycket vitare eller mycket mörkare än resterande av dina tänder. Tanden slipas först ner och sedan tas ett avtryck som skickas till en tandtekniker som framställer kronan. Du får sedan komma tillbaka och då cementeras kronan på plats.

Ifall du saknar en tand eller flera tänder kan en bro vara ett alternativ. Då använder tandläkaren de friska tänderna bredvid som fäste och stöd. Då slipas de friska tänderna ner och används som brostöd. Sedan tas ett avtryck/scannas och skickas till en tandtekniker som framstället en bro som täcker både tandluckan och de nedslipade tänderna.

Tandprotes

När du saknar en eller flera tänder och implantat eller broar inte är alternativ finns det proteser som ett alternativ. Proteser kan vara för enstaka tänder men även för en hel käke. Att bibehålla en god munhygien är lika viktigt om man har proteser som när man har tänder. Det är viktigt för att undvika inflammationer och infektioner i munnen.  

Rotbehandling

Rotfyllning behövs när karies tagit sig in till tandpulpan och skapat en inflammation i tanden eller infektion i käkbenet. När du får en infektion i en tand kan man rädda tanden med en rotfyllning. Rotfyllning innebär att tandläkaren tar bort tandens mjukvävnad och fyller rotkanalen med ett material som heter guttaperka för att göra det tätt i rotkanalen.

Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och ungdomar är välkomna till oss och får gratis tandvård fram tills det året de fyller 24 år. Vi strävar efter en trygg och behaglig miljö så barn och ungdomar inte utvecklar en rädsla för tandvården. Det är mycket viktigt att barn lär sig att ta hand om sina tänder och det blir problematiskt om barnen och ungdomarna är rädda för att gå till tandläkaren. Alla våra tandläkare jobbar med barn och välkomnar hela familjen till kliniken.

Tandoperation

Om en tand av olika anledningar inte går att rädda finns det en utväg, att göra en tandutdragning. Med rätt bedövning och teknik är det smärtfritt att dra ut tanden. Efter tanden är utdragen och bedövningen släpper kan du känna ömhet i området där tanden var och mindre svullnad. Det finns olika anledningar till varför du kan behöva dra ut en tand exempelvis: inflammationer, besvär med visdomständer, icke behandlade kariesangrepp osv.

Snarkskena

Om du lider av svåra snarkningar som exempelvis kan visa sig genom andningsuppehåll kan du lida av sömnapné. Detta bör du söka hjälp för, i första hand till din vårdcentral. Där beskriver du dina besvär och en läkare undersöker grunden till besvären. Läkaren ställer en diagnos och skickar en remiss till tandläkaren ifall det är sömnapné. Sedan får du komma till oss där vi tar avtryck och skickar till en tandtekniker som sedan framställer en så kallad apnébettskena som är specifikt anpassad för just dina tänder och ditt bett.

Specialisttandvård

Käkkirurgi och implantat samt svårare tand- käkoperationer

Om du saknar en tand eller flera tänder kan det vara aktuellt med implantat. Implantat är en större behandling än proteser och tandbroar. Vi har en käkkirurg som kommer till kliniken ungefär en gång i månaden som sätter implantat och gör svårare tand- och käkoperationer. Ett implantat är som en skruv som fästs i käkbenet och som man sedan fäster en krona på. Detta ger ett naturligt resultat som ersätter tandluckan/tandluckorna.

Konsultation med tandregleringsspecialist och visningar

En gång i halvåret har vi en tandregleringsspecialist som kommer och undersöker de barn patienter som tandläkarna har ansett har bettavvikelser. Då kollar tandregleringsspecialisten om patienten har rätt till betalningsgaranti på en tandreglering. Om patienter har rätt till detta är det kostnadsfritt för patienten att få tandställning och patienten får en valblankett hemskickad på de kliniker som utför tandreglering och väljer därefter en klinik som passar patienten.

Estetisk tandvård

Tandblekning

Är du intresserad av ett vitare leende? Vi erbjuder tandblekning som du gör hemma. Detta innebär att du får skenor som passar just dina tänder och tandblekning som du använder hemma, antingen på dagtid eller på nattetid, det som passar dig bäst helt enkelt. På det viset kan du själv reglera resultatet.

Tandställning med skenor

Tycker du att dina tänder är sneda och vill fixa det? Det kan vi hjälpa dig med. Med clearcorrect erbjuder vi genomskinliga skenor speciellt tillverkade för dig, som knappt ögat ser. Skenorna reglerar skonsamt dina tänder och rätar ut de med tiden. Du börjar med en konsultation där tandläkarna kan ta fram en plan och ett pris för tandregleringen. Ifall du godkänner detta påbörjas behandlingen mot leendet som du drömmer om.

Rengöring med Airflow

Om du vill ha vitare tänder men är inte intresserad av att bleka tänderna så finns airflow till din hjälp. Airflow avlägsnar ytliga missfärgningar på ett skonsamt sätt. Missfärgningar är lätt att få om du till exempel: röker, dricker kaffe, snusar osv.

Lista mig

För att lista dig som patient hos oss kan du antingen fylla i formuläret här nedanför, ringa, maila eller nå oss via facebook. Det är kostnadsfritt att listas hos oss.